1e geup (rood/zwart)

7e en 8e Taegeuk (pal chang),Techniek (springtechnieken idem als bij rood), 15 x Ilbo Taeryon, 3 x Kyorugi,2 x Kyekpa ( instap Naeryo en instap Pandal) 12 x hosinsul.